Si të na kontaktoni?

Na thërrisni me anë të Telefonit.

Për problemet që mund të keni në hapjen e faqeve, me shpejtësine, apo me pajisjet kontaktoni me tekniket e suportit, te cilët do t'ju japin zgjidhje me korrektësi ne kohë reale, ne cdo ditë të javes.

Komuniko me anë të Chatbot

Për problemet që mund të keni në hapjen e faqeve, me shpejtësine, apo me pajisjet kontaktoni me tekniket e suportit, te cilët do t'ju japin zgjidhje me korrektësi ne kohë reale, ne cdo ditë të javes.

 • Në qofte se dëshironi një Komunikim Live dhe të shpejtë me operatorët tane, atëhere në faqen tonë gjeni Chatboot.
 • Chatboot është një ikonë e cila shfaqet në cdo faqe të website dhe në rast të kerkimit perdorimit ështe fare e lehte per ta pikasur.
 • Me anë te chatboot ju mund të kryeni nje bisedë me operatorët tanë në menyrë anonime.

Na dërgoni një Email

Për problemet që mund të keni në hapjen e faqeve, me shpejtësine, apo me pajisjet kontaktoni me tekniket e suportit, te cilët do t'ju japin zgjidhje me korrektësi ne kohë reale, ne cdo ditë të javes.

 • Për të komunikuar me teknikët tonë mjafton të shkoni në fundin e cdo faqeje dhe aty do të gjeni Formularin e Kontaktit.
 • Plotësoni formularin më të dhënat tuaja personale dhe na tregoni problemin qe ju shqetëson.
 • Pasi të keni plotesuar formularin klikoni në butonin Dergo Mesazhin dhe no do të njoftohemi me anë të email. Në momentin e parë do krijojme lidhjen me ju për t'ju ndihmuar.

Na shkruani në Instagram

Për problemet që mund të keni në hapjen e faqeve, me shpejtësine, apo me pajisjet kontaktoni me tekniket e suportit, te cilët do t'ju japin zgjidhje me korrektësi ne kohë reale, ne cdo ditë të javes.

Na kontaktoni në Whatsapp

Për problemet që mund të keni në hapjen e faqeve, me shpejtësine, apo me pajisjet kontaktoni me tekniket e suportit, te cilët do t'ju japin zgjidhje me korrektësi ne kohë reale, ne cdo ditë të javes.

Na vizitoni në dyqanin tonë.

Për problemet që mund të keni në hapjen e faqeve, me shpejtësine, me pajisjet apo për cdo lloj problemi tjetër na vizitoni në dyqanin tonë dhe atje do të mund të komunikoni me operatorët dhe tekniket tane, te cilët do t'ju japin zgjidhje me korrektësi ne kohë reale, ne cdo ditë të javes.

How to get in touch with us?


Give us a Call

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Chat with our Chatbot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Send us an Email

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.DM us on Instagram

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Hit us up on Whatsapp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Pay us a Visit at our Office

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Na kontaktoni

Dërgoni stylenet një email tani!